088 831 3128

office@televix72.com

Консултации по програми, финансирани от ЕС

Одобрените от Европейската комисия програми за финансиране ще насочат към българската икономика значителни финансови средства. С тях се цели да се подпомогнат микро, малки и средни предприятия от различни отрасли на стопанския живот. В настоящия програмен период средствата са насочени основно към зелена енергия и мерки за подобряване на енергийната ефективност, разработване и внедряване на иновации, подобряване на условията на труд в предприятията.
Предлагаме Ви да се възползвате от финансиране от ЕС по избрана или подходяща за Вас програма/проект като Ви изпълним всички етапи на процедурата:

Предварителна оценка на допустимостта на фирмата за участие

Подготовка на необходимата документация при кандидатстване

Техническо и финансово отчитане в процеса на изпълнение

Започнете своя бизнес с нашите персонализирани счетоводни услуги.