088 831 3128

office@televix72.com

Заплати

Трудовите правоотношения между предприятията и техните служители са на пръв прочит сложна и суховата материя за повечето мениджъри. Казано между нас, документалната обезпеченост за наемането на дори само един служител/работник, си е едно малко предизвикателство. Точно тук ние, счетоводна кантора Телевикс, Ви подаваме ръка.
Оставете на нас да се погрижим за изрядното документиране на правоотношенията с Вашия персонал.
Позволете ни да Ви отменим в цялостното администриране на служебните отношения със служителите Ви.

Ще изготвяме и подаваме всички нормативно определени справки и декларации в законоустановените срокове.

Ще завеждаме болнични, отпуски и класираме индивидуални трудови досиета на всеки служител

Ще подготвяме и издаваме всякакъв вид служебни бележки, необходима документация при пенсиониране, попълваме трудови книжки

Ще Ви консултираме и съдействаме по всички възникнали казуси във връзка с персонала при проверки от Инспекция по труда.

Започнете своя бизнес с нашите персонализирани счетоводни услуги.