088 831 3128

office@televix72.com

Данъчно планиране

Основен постулат в бизнеса е, че всяко търговско дружество функционира, за да генерира печалба. В тази връзка два са основните показателя, които са от решаващо значение:
• Реализирани приходи
• Осъществени разходи
Вие, лично, знаете ли във всеки един момент точния размер на тези два показателя?
Управлението на продажбите оставяме на Вас, а ние ще се грижим за предоставянето на цялата необходима информация как да планирате разходите си, с цел тяхното оптимизиране.
Важно перо в баланса на всяко предприятие са разходите за данъци. Като наш доверен партньор, ние ще се погрижим да сте информирани какъв е размера на вашите данъчни задължения по всяко време на годината. Оставете на нас и документацията – ние ще изготвим и подадем всички нормативно регламентирани декларации, свързани със ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, данъци при източника, данъци върху разходите и други.
На база спецификата на Вашия бизнес, е възможно да получите обратно платен данък добавена стойност в страна от Европейския съюз. Нашите консултанти ще изпълнят вместо Вас процеса по възстановяване в съответствие със законоустановения ред.
Да поговорим сега за Вас, лично като физическо лице. Напълно възможно е да сте данъчно задължено лице, а да не знаете за това. Счетоводна кантора Телевикс ще се погрижи да сте винаги запознати със своя данъчно – осигурителен статус.

Да разгледаме набързо няколко примера:

Продали сте през годината движимо и/или недвижимо имущество?

Някой е купил от Вас ненужните ви лични вещи и сте ги изпратили с помощта на куриерска фирма?

Имате доход от източник в чужбина?

Късметът е бил на Ваша страна и сте спечелили от лотария/томбола парична или предметна награда?

Получили сте превод по личната си банкова сметка или на място в офис на лицензиран паричен оператор (Изипей)?

Няма да Ви отегчаваме с още възможни ежедневни примери, споделете с нас информация за получените през годината постъпления и ние ще се ангажираме да изготвим и подадем вместо Вас годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ и то с попълнените правилни приложения към нея.

Започнете своя бизнес с нашите персонализирани счетоводни услуги.