088 831 3128

office@televix72.com

Годишно счетоводно приключване

Фискалната година в република България съвпада с календарната. За целта след приключване на новогодишните тържества, е време да се направи финалното финансово – счетоводно отчитане на постигнатите резултати през изтеклата година.
Достоверното отразяване на извършените през годината стопански операции в годишния финансов отчет на Вашето предприятие е от основополагащо значение за информацията, която ще извлекат от тях държавните и финансовите институции, настоящи и потенциални ваши бизнес партньори. Ние гарантираме, че „образът” на Вашия бизнес, представен в тези годишни документи, ще удовлетворява Вашите високи изисквания и очаквания.
В рамките на нормативно определените срокове, ние ще изготвим и подадем, в съответствие с принципите на коректност и прозрачност, отчетните документи към НСИ и Търговски регистър.
Тези услуги са включени в абонаментното обслужване на нашите клиенти, но дори и да не сте от тях, не се колебайте да се свържете с нас

Започнете своя бизнес с нашите персонализирани счетоводни услуги.